Συστημάτα Δικτύων


Μελέτη-Σχεδιασμός Δικτύου
Υλοποίηση Τοπικών δικτύων
Υλοποίηση Ασυρμάτων δικτύων
Υλοποίηση Hotspot

Μελέτη-Σχεδιασμός Δικτύου

Η econnect αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, απο τις πιο απλές εώς και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, το όποιο θα κάνει την λειτουργία της επιχειρησής σας εύχρηστη και αποδοτική.
Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:
1) Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.
2) Εγκατάσταση Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπούν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση, μέτρηση του patch panel.
3) Εξοπλισμός (Hardware): Η econnect σας προμηθεύει με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκαταστασή του.
4) Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server), γίνεται εγκατάσταση και εκεί των απαραίτητων προγραμμάτων.
5) Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, η econnect αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Υλοποίηση Τοπικών δικτύων

Στα σύγχρονα κτίρια επιχειρήσεων με πολλές θέσεις εργασίας η κάθε θέση πρέπει να είναι λειτουργική και να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για επικοινωνία και μηχανογραφική υποστήριξη. Κατά συνέπεια για κάθε θέση εργασίας σε ένα κτίριο επιχείρησης θα πρέπει να προβλέπεται αναμονή σύνδεσης τηλεφώνου με πολαπλές δυνατότητες (εξωτερική σύνδεση, ενδοεπικοινωνία κ.λ.π) καθώς και αναμονή σύνδεσης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες σύνδεσης με κεντρικό υπoλογιστή (server), με περιφερειακές συσκευές (fax, printer κ.λ.π) καθώς και με δίκτυο παροχής υπηρεσιών internet.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος που ορίζεται ως σύστημα ή δίκτυο δομημένης καλωδίωσης και αποτελείται απο ειδικούς εξοπλισμούς διανομής σήματος (κατανεμητές - patch panel, racks, τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.π) καθώς και απο ειδικά δίκτυα καλωδιώσεων μέσω των οποίων τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποκτούν την δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με αλλα περιφερειακά συστήματα καθώς και με τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (Metropolitan Area Network - MAN) και τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Network - WAN).

Υλοποίηση Ασυρμάτων δικτύων

Η econnect αναλαμβάνει την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου της εταιρείας σας, όσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό.
Η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου υλοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

• Μέτρηση χώρου αποθήκης για κάλυψη ασύρματου δικτύου (Site survey)
• Φυσική εγκατάσταση Access Point
• Παραμετροποίηση Access Point
• Μέτρηση εγκατάστασης με τερματικά RF και απεικόνιση σε χάρτη της κάλυψης του ασύρματου δικτύου.
• Παράδοση της εγκατάστασης.
• Παρουσία τεχνικών της econnect κατά την πρώτη μέρα εργασίας (Go live)

Η πολυετή μας εμπειρία στα ασύρματα δίκτυα, εγγυάται την αξιόπιστη εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτών.

Υλοποίηση Hotspot

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Πρακτικά δεν είναι απλώς ένα σημείο αλλά ένας χώρος η μια περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές ασύρματης πρόσβασης (Access Points) και διαχείρισης των χρηστών στο internet. Η εμβέλεια ενός HotSpot εξαρτάται από το πλήθος των Access Points και του λοιπού εξοπλισμού καλύπτοντας την οποιαδήποτε επιθυμητή περιοχή.
Επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές επιχειρήσεις, cafe-bar και οποιαδήποτε άλλη Επιχείρηση Συνάθροισης Κοινού επιθυμεί, μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία PnG HotSpot και να προσφέρει το Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης προς τους πελάτες της .

Η econnect βρίσκεται στη θέση να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για wireless hotspots για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη κάλυψης.
Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot
Μελέτη αναγκών επιχείρησης και hotspot σε εύρος ζώνης και πρόταση για βέλτιστη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.
Υπηρεσίες για τη διαχείριση του hotspot (διαχείριση χρηστών, έλεγχος πρόσβασης, χρέωση χρήσης κλπ.) Οι οποίες μπορεί να αναλυθούν στα ακόλουθα πακέτα